Landscaping & Gardening - design, construction and maintenance. Hydroponic & Artificial Plants.
השקיה
אנו מבצעים מערכות השקיה פשוטות או מורכבות באיכות בלתי מתפשרת.
20 שנות ניסיון ומוניטין יבטיחו לכם תמורה מלאה להשקעתכם.

הקמה ואחזקת גנים
השירותים אותם אנו מספקים למגזר הציבורי, המוסדי והפרטי כוללים בין היתר את סוגי הגינון הבאים:
גינות פאטיו וגג, פארקים, חיפויי קרקע, בריכות נוי ואלמנטים של מים ועיצובים בשילוב הדומם.
ניתן לצפות בגלריה במספר דוגמאות של עבודות אותן בצענו.
עבודות אלה מסוגים ובהיקפים שונים משקפות את יכולתנו וניסיוננו מאז שנת 1988 בתחום הגינון.


מעונות הסטודנטים בטכניוןהמראה שלפני... לאחר שנתיים
גנרון ת.ד. 3020 עתלית 30350. טלפון: 04-9841572, טלפון נייד: 050-5321705, פקס: 04-9842952