גן תבלינים על חניון, שכונת שפירא - דיור בר השגה, תל אביב - 350 מ"ר