ברצוני להודות לרוני בנין ולצוות גנרון על שיתוף הפעולה הפורה בינינו ועל העבודה המקצועית והקפדנית שביצעו לשביעות רצוננו, תוך מעורבות אישית בכל שלבי הביצוע של הפרויקטים בהם היו מעורבים. אני שמח על מעורבותכם בפרויקטים ועל תרומתך האישית לנו ואני בטוח כי מרכז ולחקר האקולוגיה של הגגות הירוקים באוניברסיטת חיפה ישמש דוגמה ויתרום לקידום תחום הגגות הירוקים בישראל.