™BrickBlock בריקבלוק – תוחם אלומיניום זוויתי לפיתוח סביבתי ולריצוף

לתיחום ריצופים, משתלבות ושטחי חיפויים

תוחם האלומיניום בריקבלוק ™BrickBlock תוכנן לשימוש בשטחי ריצוף כתוחם עיוור, בגובה קבוע ובקו אנכי ישר, מעוגל או אמורפי. התוחם נועד ליישום על שטחי מצע מהודק, בטון או אספלט ישן והוא יכול לשמש כתוחם נסתר או גלוי, בצורה נקייה וללא בטונים ואבני גן או שפה. הוא נוח ליישום באותה הקלות, הפשטות והיעילות בפרויקטים קטנים כמו חצרות בתים פרטיים, ובפרויקטים ענקיים כמו פארקים וחניונים של מבנים מסחריים. גימור התוחם יהיה אלומיניום טבעי אלא אם צוין אחרת.

תיאור

נתונים טכניים

 • חומר: סגסוגת אלומיניום 6063.
 • צבע: גימור אלומיניום טבעי .
 • מידות: אורך 2.44 מ׳, עובי 2 מ״מ (בשפה העליונה).
 • גובה: 70 מ״מ (או פחות – בהנחיות מפורשות של המתכנן בלבד).
 • משקל: 450 גר׳/מ״א.
 • גמישות (צורה): ניתן לכופף את התוחם לזוויות או לקווים מעוגלים / אמורפיים בפשטות ומהירות.
 • 100% עמידות לקרינת UV, חמצון וקורוזיה לפי דרגה A במפרט אדריכלי ארה״ב.
 • עמידות למגע עם אספלט חם, למליחות ימית בהתקנה בקרבת הים, למגע עם בטון,
  לאש ולטמפרטורות קיצוניות-נמוכות וגבוהות.
 • אורך חיים צפוי בקרקע: מעל 100 שנים.

אופן ההתקנה

קיבוע התוחם (כללי): בבסיס התוחם חורים המאפשרים לקבעו למצעים מהודקים במרווחים של 100 מ"מ – 300 מ"מ. הקיבוע יעשה באמצעות מסמרי פלדה ספירליים שאורכם 250 מ"מ או 200 מ"מ וקוטרם 9.5 מ"מ. ס המסמרים* ומרווחי הקיבוע יהיו בהתאם לצפיפות התשתית ואופי התקנה (עומסים, צורה – קוים ישרים, מעוגלים או אמורפיים) – הכל לפי הוראות היצרן, פרט ההתקנה והנחיות המתכנן.
*מסמרים חלקים/לא מפותלים ו/או באורך שונה (עד 20% יותר מהמצוין במפרט) יסופקו בהתאם לשיקול המתכנן ותנאי השטח.

חיבור/הארכת תוחמים: החיבור בין התוחמים יבוצע באמצעות מחבר אלומיניום ייעודי של היצרן – QuickClip™.קיבוע המחבר יעשה עם פטיש. חובה להשאיר מרווח של כ-9-10 מ"מ בין הלוחות על מנת לאפשר התפשטות מחום האספלט ומזג האוויר – הכל לפי הוראות היצרן, פרט ההתקנה והנחיות המתכנן.

קיבוע למצע מהודק: המצע יהיה מהודק, יציב ומיושר. חובה למלא מרווחים בין המצע לתחתית התוחם בחומר מילוי כגון מצע או בטון יבש חלקית. נעיצת המסמרים במצע תיעשה דרך החורים שבבסיס התוחם, במרווחים של 100 מ"מ – 300 מ"מ. המצע יבלוט למרחק של לפחות 150 מ"מ מעבר לשולי האספלט/ריצוף ותוחם האלומיניום. מומלץ להשתמש ב-9 מסמרים ללוח. העיגון ייעשה בסמוך לקצה הלוח, ככל הניתן.

קיבוע למשטחי בטון: נעיצת המסמרים במצע תיעשה דרך החורים שבבסיס התוחם, באמצעות אקדח מסמרים, במרווחים של 100 מ"מ – 300 מ"מ. העיגון יבוצע תמיד ככל האפשר לקצה התוחם, ובמרחק של לפחות 60 מ"מ מקצה משטח הבטון. המסמרים יהיו בקוטר 2.7-3.0 מ"מ ובאורך 27-35 מ"מ (במשטח אספלט קיים – 35-45 מ"מ).

*  מידות המסמרים יקבעו בהתאם לתנאים בשטח ולא תשולם כול תוספת בגין שינויי אורך/קוטר המסמרים מהמצוין מעלה.

*  ניתן לקבע באמצעות ברגים, 50×5 מ"מ מצופי אבץ, בדיבל פלסטיק 8 מ"מ.

למתכנן

אופן המדידה והתמורה:
לפי מ"א מבוצע בפועל כולל אספקת התוחמים והאביזרים והחומרים הנדרשים בהתקנה וכל העבודות הדרושות להתקנה לפי הוראות היצרן, פרט ההתקנה והנחיות המתכנן.

הגדרה בכתב הכמויות:
אספקה והתקנת תוחם מסוג בריקבלוק ™BrickBlock לריצופים, משתלבות, חיפויים וגומות עצים ברחבות מרוצפות. התוחם עשוי מאלומיניום, בגובה 70 מ"מ, בגימור טבעי ומתוצרת גנרוןPERMALOC או שו"ע. ההתקנה תכלול 3.7 יתדות למ"א ומחברי לוחות וכל הנדרש בהתאם להוראות ההתקנה של היצרן ולפי פרט התקנה והמפרט טכני. * אספקה לפי מ"א.