כוורות דשא ואריחי ניקוז גנדריין RONY RGP40

לגינון, פיתוח, חניות ומיסעות בגגות (לטווחי ניקוז גדולים ולעומסים גבוהים).
אריחי הניקוז גנדריין RONY RGP40 נועדו ל-2 מטרות עיקריות:

 1. ניקוז עודפי מי השקיה וגשם בצורה חופשית מהגג תחת שטחי גינון, רחבות אגרגטים ומיסעות ונשיאת תנועת רכבים כולל כבאיות ומשאיות כבדות, כולל גם תחת רצפת בטון מרחפת שמשמשת כבסיס כגון לבריכות נוי ועוד (למידע נוסף לחץ כאן).
 2. ייצוב כוורות דשא ושטחי אגרגטים בקרקע להולכי רגל ו/או לרכבים כולל רכבי כיבוי ומשאיות.

התאים מיועדים ליישום תחת שכבת הפיתוח והריצוף ו/או תחת מצע הגידול בגג. 90% מנפחם הוא ריק, למעבר מים וניקוז מהיר, לטווחים גדולים ותחת עומסים כבדים. מעליהם יונחו יריעות סינון והפרדה ייעודיות.

תיאור

נתונים טכניים

 • חומר: PE/PP ממוחזר.
 • צבע: שחור.
 • גובה: 40 מ״מ.
 • משקל: 5.2 ק״ג/מ².
 • מידות: אריח בגודל 50 * 50 ס״מ.
 • מספר תאים באריח: 32.
 • נפח אוויר בתאים: 90%.
 • שטח פנים פתוח למעבר מים: 70%.
 • טווח סילוק מים משוער בשיפוע 2%: 110 מ׳ (הערכה לפי תקן BS EN 12056-3).
 • עמידה בדרישות התקן הגרמני לניקוז DIN 4095.
 • עמידה לעומס לחיצה: 225 טון למ"ר (מאושר במכון התקנים הישראלי).
 • עמידה בטמפרטורה: 10⁰- עד 70⁰.
 • אורך חיים צפוי בקרקע: 100 שנים.
 • התנגדות מלאה בפני ריקבון, מיקרואורגניזם.
 • עמידות טובה בפני ביטומן, חומצות, אלכוהול, שמנים ובסיסים טבעיים.

אופן ההתקנה

אופן ההתקנה בערוגות ושטחי פיתוח:
שכבת הבסיס לכוורות תהיה מצע סוג א’ מהודק לצפיפות מעל 98% ובגובה של 30 ס"מ.
גובה סופי ומבנה השכבה באישור המתכנן. לחלופין, ולפי דרישת המתכנן שכבת הבסיס תשמש כשכבה מנקזת ותהיה עשויה מחצץ דולומיט או טוף בגודל אבן 4-12 מ"מ, מהודק כנ"ל ולפי המפרט ופרטי ההתקנה. גובה פני שכבת הבסיס יהיה בהתאם ליישום הכורות לדשא או לאגרגטים וכמתואר בהמשך.
הכוורות יונחו על שכבת הגידול המיושרת כשצידן "המשונן" פונה מעלה והאריחים יחוברו זה לזה במנעולים אשר בהיקפיהם. יש לשמור על מרווח של כ- 5 ס"מ בין שולי משטח הכוורות לבין אבני השפה או כל גבול קשיח אחר הקיים בקצה משטח הכוורות על מנת לאפשר התפשטותן לצדדים
בשינויי טמפרטורות.
שיפוע אריחים מקסימלי מומלץ בביצוע רחבות היערכות לרכב כיבוי והצלה ולחניות/מיסעות: 5%.
הכל לפי הוראות היצרן, פרט ההתקנה והנחיות המתכנן.

הכנה לדשא:
על שכבת הבסיס הנ"ל תונח שכבת גידול בעובי של לפחות 20 ס"מ העשויה מטוף דק 0-8 או מחול דיונות.
מומלץ לערב בשכבת הגידול כ 10% מנפחה בקומפוסט תקני בשל שעבר אישור מעבדה מוסמכת לכך.

השקיה:
יש לדאוג לפריסת צנרת ההשקיה והאביזרים לפני או תוך כדי פיזור שכבת הגידול ולוודא שבין תחתית אריחי הכוורות לצינורות ההשקיה יהיה מרווח של לא פחות מ-10 ס"מ. מומלץ למקם ממטירים/מתזים בשולי המדשאה. צידם העליון יהיה 1-2 ס"מ מתחת לפני הכוורות.
לממטירים/מתזים שיותקנו בתוך שטח הכוורות יש לחתוך פתח בכוורת כך שבין הכוורת לדופן האביזר יהיה מרווח של 1 ס"מ בקירוב.
לאחר סיום התקנת הכוורות יש למלא אותם באדמת שכבת הגידול עד פניהם העליונים או מעט מתחת להן (עד 5 מ”מ).
פריסת דשא בשטיחים על האריחים תתבצע כמקובל. שטיחי הדשא יהיו מאדמה חולית בלבד.
לסיום יש להדק את הדשא אל הקרקע במכבש קל ללא ויברציות או במעגלה ובהתאם להנחיות אגרונום.

הכנה למשטח אגרגטים מיוצבים כמשטח דקורטיבי עליון באריחים:
העבודה תתבצע בהתאם להנחיות הכלליות מעלה וכמצוין בפרט ובמפרט ההתקנה, עם שכבת אגרגטים עליונה בגובה 8-10 ס"מ, הכול בהנחיית המתכנן.

למתכנן

אופן המדידה והתמורה:
לפי סה"כ מ"ר אריחי כוורות כולל אספקה ופיזור שכבת האגרגטים – הכל לפי הוראות היצרן, המפרט, פרט ההתקנה והנחיות המתכנן.
התמורה תכלול את אספקת אריחי הכוורות וכל העבודות הדרושות להתקנתן.
התמורה לא תכלול את שכבת הבסיס לכוורות (מצע סוג א’ או אגרגט לפי דרישת המתכנן) אשר תימדד בנפרד.
*  בהכנת התשתיות יש להיוועץ באיש מקצוע מתחום ביסוס קרקע ותשתיות פיתוח.

הגדרה בכתב הכמויות:
אספקה והתקנת אריחי כוורת לייצוב דשא ואגרגטים מסוג "RONY RGP40 של "גנרון" או שו"ע. עשויים PE/PP ממוחזר שחור, גובה 4 ס"מ, מידותיהם 50 ס"מ×50 ס"מ, גובה 4 ס"מ ועם מנגנוני נעילה בהיקפם. האריחים עמידים לעומס לחיצה של לפחות 225 טון למ"ר בצירוף אישורי בדיקת מכון התקנים הישראלי ומהנדס אזרחי כנדרש ע"י נציבות כבאות והצלה. ההתקנה תהיה לפי הנחיות המתכנן, המפרט ופרטי ההתקנה.