גנדריין 10/42 – יריעת ניקוז כוללת יריעת סינון אינטגרלי

יריעת ניקוז לגינון, פיתוח, חניות ומיסעות בגגות
(10 מ״מ גובה, לעומס 42 טון למ״ר)

גנדריין 10/42 הינה יריעת ניקוז בשילוב יריעת סינון (מסוג טייפר 40) אינטגרלית המולחמת אליה. היא משמשת לניקוז עודפי המים בגינות גג, רחבות ושטחים מרוצפים, במיסעות וחניות לרכבים קלים. היריעה מותקנת מתחת לשכבת מצע הגידול בגג. ביריעת הניקוז בליטות עגולות בגובה 10 מ״מ. ניקוז עודפי מי השקיה וגשם יעשה בצורה חופשית כלפי מטה דרך יריעת הסינון ובין בליטות יריעת הניקוז, אל הגג והלאה עם כיוון שיפועי הגג ודרך פתחי הניקוז והמרזבים אל מחוץ לגג.

יריעת הסינון טייפר 40: יריעת גיאוטקסטיל המשמשת לסינון חלקיקים קטנים במצע שכבת הגידול ומניעת חדירתם אל מערכת הניקוז בגג ובבניין. היריעה עשויה מסיבי פוליפרופילן לא ארוגים, המחוברים ביניהם בהלחמה חמה. יריעת הטייפר מסופקת כשהיא מולחמת על חלקה העליון של יריעת הניקוז גנדריין 10/42.

 

תיאור

נתונים טכניים

 • חומר: ניקוז – פוליאתילן (HDPE), סינון – פוליפרופילן.
 • צבע: ניקוז – שחור, סינון – אפור.
 • גובה (עובי) היריעה: 10 מ״מ.
 • משקל: 750 גר׳ למ״ר.
 • מידות: גליל ברוחב 2 מ׳, באורך 12.5 מ׳.
 • כמות בליטות הניקוז למ״ר: 3360 יח׳.
 • חלל האוויר בין התאים: 7.9 ל׳/מ״ר.
 • גודל חור ביריעת הסינון: 0.12 מ״מ.
 • עמידה לעומס בלחיצה: 42 טון למ״ר (לפי תקן EN ISO 2519-2).
 • חוזק במתיחה (סינון): 9 kN/m² (EN ISO 10139).
 • התארכות (סינון): 52%.
 • כושר ניקוז בשיפוע 2% בעומס 30 kN/m²:
  55 ל׳/מ׳ לשנייה (חושב לפי התקן BS EN 12056-3).
 • כושר ניקוז בשיפוע 3% בעומס 30 kN/m²:
  79 ל׳/מ׳ לשנייה (חושב לפי התקן BS EN 12056-3).
 • מרחק ניקוז מרבי בשיפוע 2%: 18 מטר.
 • מרחק ניקוז מרבי בשיפוע 3%: 22.3 מטר.
 • עמידה בדרישות התקן הגרמני לניקוז DIN 4095.
 • נתוני הניקוז לפי תקן EN 12958.
 • נושאת תו תקן CE.
 • התנגדות מלאה לכימיקלים, מלחים, חומצות, בסיסים טבעיים ולמיקרואורגניזם.
 • נושאת אישור יצרן לעמידות למגע עם בטון, איטום, ביטומן, ושאר מרכיבי הגג הירוק (כגון: פוליפרופילן, פי.וי.סי, מצעי גידול, פוליסטרין, אלומיניום, היילסטיק).
 • התנגדות מלאה לבעירה (לפי תקן DIN-4102 B2).
 • אורך חיים צפוי בקרקע: 100 שנים.

אופן ההתקנה

אופן ההתקנה בערוגות ושטחי שתילה (טווחי סילוק מים קצרים):
גנדריין 10/42 תותקן כשיריעת הסינון האפורה בצידה העליון, על גבי יריעת ההגנה גנטקס שמעל מערכות חסימת השורשים והאיטום. מעל היריעה תבוצע שכבת מצע הגידול – הכל לפי הוראות היצרן, פרט ההתקנה והנחיות המתכנן.

אופן ההתקנה ברחבות, שטחים מרוצפים, מיסעות וחניות:
גנדריין 10/42 תותקן כשיריעת הסינון האפורה בצידה העליון, ישירות על שכבת בטון ההגנה שעל האיטום.
בגגות ללא בטון ההגנה, ראשית , יש לפרוש יריעת הגנה מכאנית מסוג גנטקס על האיטום החשוף בגג – בשטחים האופקיים והאנכיים (עד לגובה פני הריצוף) – הכל לפי הוראות היצרן, פרט ההתקנה והנחיות המתכנן.

חיבור קצוות וחפיפה:
בקצוות שניים מתוך ארבעת שולי יריעת הניקוז (אחד לרוחבה ואחד לאורכה), ״חסרות״ מספר שורות של בליטות (תאי ניקוז) והיריעה חלקה. הקטעים האלו נועדו לחפיפת קצוות היריעות הצמודות (פירוט בהוראות ההתקנה) – הכל לפי הוראות היצרן, פרט ההתקנה והנחיות המתכנן.

למתכנן

אופן המדידה והתמורה:
לפי שטח מבוצע בפועל במ"ר כולל את אספקת היריעה וכל העבודות הדרושות להתקנתה לפי הוראות היצרן ופרט ההתקנה. לא תשולם תוספת עבור החפיפה בחיבורים.

הגדרה בכתב הכמויות:
יריעת ניקוז גנדריין 10/42 של "גנרון" או שו"ע מפוליאתילן ופוליפרופילן, עמידה לעומס 42 טון למ"ר, לפי התקנים 13252 EN ו- 4095 DIN. בעלת כושר ניקוז 0.55 ל׳/מ׳ לשנייה בשיפוע 2% בעומס 30 kN/m². גובה היריעה 10 מ"מ והיא כוללת יריעת סינון במשקל 136 גר' למ"ר.