מערכת עיגון גוש שורשי העץ לרשת Net Anchor

מערכת ״גנרון Net Anchor״ נועדה לייצוב עצים בגינות גג במקרים בהם לא ניתן לקבעם בעוגנים מחשש לפגיעה במערכות האיטום שבגג. המערכת מנצלת את משקל מצע השתילה המשמש כעוגן לגוש השורשים ולעץ ולייצובו על הגג.
חשוב כי העצים יהיו בעלי גוש שורשים מוצק ויציב בקוטר 70 ס"מ ויותר וגובה 50 ס"מ ומעלה.

נתונים טכניים

מרכיבי המערכת:
• 3 רצועות הכוללות אבזם וידית מתיחה לקשירת גוש השורשים
• רצועת קשירה היקפית מפוליאסטר ברוחב 35 מ"מ, לעומס 2 טון,
• 1 ערכת יריעות להגנה על גוש השורשים (בהתאם לנדרש).
• 3 יריעת סינון טייפר/פלנטקס לכיסוי הרשתות, במידות 1 מ' × 1 מ' או אחרת לפי דרישות המתכנן.
• באספקת הקבלן המבצע:
3 רשתות ברזל בנין מרותכות ותקניות, מברזל מצולע/חלק קוטר מינימלי של 8 מ"מ,
גודל משבצת 150 מ"מ. מידות כל רשת: 85 ס"מ × 62 ס"מ (± 2 ס"מ). או אחרת כמצוין מטה.

קוטר הברזל המומלץ ברשת (באספקת הקבלן המבצע):
• לעץ בגובה 2.5-4.5 מ', קוטר גזע 5-8 ס"מ: ברזל קוטר 8 מ"מ.
• לעץ בגובה 5-7.5 מ', קוטר גזע 9-14 ס"מ: ברזל קוטר 10 מ"מ.

אופן ההתקנה

הערות להתקנה (תתבצע לפי הנחיות גנרון):
1. עומק מצע גידול מומלץ ליישום מערכת העגינה לא יפחת מ-80 ס"מ.
2. רשתות העיגון יונחו לפחות 30 ס"מ מתחת לבסיס גוש השורשים.
3. גוש השורשים חייב להיות חזק, יציב ומוצק, עם שורשים מפותחים וארוז היטב (ביוטה וכדומה). בדיקת יציבות הגוש אפשרית כשהעץ שמונח ניצב וחופשי על הקרקע;
יש לדחוף בזהירות את הגזע לצדדים: אם הגזע נע חופשי בגוש, העץ לא יתאים לשיטת עיגון תת קרקעי מהסוג הנדון.
4. קוטר גוש שורשים מינימלי מומלץ: 70 ס"מ.

אופן ההתקנה:
1. הניחו את הרשתות במקום המתוכנן לעץ, מעל ליריעת הסינון המכסה את לוח הניקוז שעל רצפת הגג. הרשתות יוצבו 120° זו מזו ומרכזן יהיו עד כ-15 ס"מ מחוץ לקו היקף גוש השורשים. (לפחות מחצית משטח הרשת יהיה מחוץ לקו זה).
2. כסו כל אחת מהרשתות ביריעות סינון במידות 1 מ' × 1 מ'. במרכז כל יריעה יש לחתוך 2 חתכים בצורת צלב באורך של כ-5 ס"מ, חתכים אלה ישמשו למעבר רצועות הקשירה אל הרשת. מיקום החתכים יהיה, כאמור, מעל למרכז כל רשת, ב-120° זה מזה.
3. קישרו את 3 רצועות הקשירה לפי ההוראות אל מרכז 3 הרשתות. הניחו את העץ במקומו ובגובה הנכון ביחס לפני הגינה הסופיים. קצרו את היריעות לאורך המתאים שיספיק כדי להניח כ-10 ס"מ מקצותיהם על הגוש. השחילו דרך קצוות 3 ש מעל הגוש את רצועת הקשירה ההיקפית ומתחו אותה חזק באמצעות המותחן. – הערה של איל – יש פה סלט, בלי קשר – נראה לי נכון לפרק את הסעיף לשניים.
4. כסו לגמרי את בור הנטיעה תוך הקפדה על הידוק זהיר ונכון של אדמת הגידול סביב ובתחתית הגוש.

למתכנן

אופן המדידה והתמורה:
לפי יחידות מבוצעות בפועל כולל אספקת כל החומרים והעבודות הדרושות להתקנה לפי הוראות היצרן, המפרט ופרט ההתקנה.

הגדרה בכתב הכמויות:
מערכת עגינה תת-קרקעית לעצים מסוג "גנרון Net Anchor" או שו"ע לגינות גג. כולל עיגון אל 3 רשתות ברזל בניין, גודל משבצת 150 מ"מ. קוטר חוט מיני' 8 מ"מ או כל קוטר אחר בהנחיית היצרן. המתקין יספק ויתקין את הרשתות על חשבונו וההתקנה תכלול את כל הנדרש לפי המפרט, פרט ההתקנה והוראות ההתקנה של היצרן.

הורדות

מפרט להורדה יעודכן כאן בקרוב