מערכת עיגון גוש שורשי העץ לרשת Net Anchor

מערכת "גנרון Net Anchor" נועדה לייצוב עצים בגינון גג וקרקע ללא צורך בחיבור / קידוח בגג.
מיועדת למקרים בהם לא ניתן לקבעם בעוגנים מחשש לפגיעה במערכות האיטום שבגג. המערכת מבטלת את הצורך בסמוכות עיגון על ידי ניצול משקל מצע השתילה כעוגן לגוש השורשים ולעץ.
המערכת מתאימה לעצים בעלי גוש שורשים מוצק ויציב בקוטר 60 ס"מ ויותר וגובה 50 ס"מ ומעלה.

תיאור

נתונים טכניים

מרכיבי המערכת:

 • ידית מתיחה (״רצ׳ט״) מתפרקת (נשלפת – ניתנת להסרה).
 • 3 רצועות היקפיות ברוחב 35 מ"מ, באורך 70 ס"מ, לקשירת רצועת המתיחה לרשת הברזל.
 • 1 רצועת מתיחה ("רצ׳ט") באורך 2.5 מ׳, עם אבזם, להנחה בצורה היקפית מעל גוש השורשים.
 • 1 יריעת הגנה מתכלה מעל גוש השורשים.
 • בהתקנה בגינות גג בלבד (סעיף זה לא נועד להתקנה בקרקע):
  3 יריעות הפרדה וסינון מסוג טייפר/פלנטקס לכיסוי הרשתות בגינון גגות, במידות 0.7 מ' * 0.75 מ׳.
 • באספקת הקבלן המבצע ועל חשבונו:
  3 רשתות ברזל לבניין, מרותכות ותקניות, ברזל מצולע/חלק בקוטר 8 מ"מ למעט 10 מ"מ לפי דרישת המתכן. משבצת 150 מ"מ. מידות הרשתות כ- 75 ס"מ * 62 ס"מ ולחילופין לפי בחירת המתכנן, רשת אחת במידות 1.5 מ׳ * 1.25 מ׳.
 • מידות הרשתות כמצוין מטה ב"אופן ההתקנה".

אופן ההתקנה

הערות להתקנה:

ההתקנה תתבצע לפי הנחיות גנרון והמפקח, פרט ההתקנה והמפרט הטכני למערכת העיגון.

 1. עומק מצע גידול מומלץ ליישום מערכת העגינה לא יפחת מ-80 ס"מ.
 2. רשתות העיגון יונחו לפחות 25 ס"מ מתחת לבסיס גוש השורשים.
 3. גוש השורשים חייב להיות חזק, יציב ומוצק, עם שורשים מפותחים וארוז היטב (ביוטה וכדומה). בדיקת יציבות הגוש אפשרית כשהעץ שמונח ניצב וחופשי על הקרקע; יש לדחוף בזהירות את הגזע לצדדים: אם הגזע נע חופשי בגוש, העץ לא יתאים לשיטת עיגון תת קרקעי מהסוג הנדון.
 4. קוטר גוש שורשים מינימלי מומלץ: 70 ס"מ.

מידות הרשתות המומלצות לפי גודל העץ (באספקת הקבלן המבצע):

 • לעץ בגובה 2.5-4.5 מ', קוטר גזע 5-8 ס"מ: ברזל קוטר 8 מ"מ, רשת במידות 62 ס״מ × 75 ס״מ.
 • לעץ בגובה 5-7.5 מ', קוטר גזע 9-14 ס"מ: ברזל קוטר 10 מ"מ, רשת במידות 62 ס״מ × 75 ס״מ.

אופן ההתקנה:

 1. הניחו את הרשתות במקום המתוכנן לעץ, מעל תשתיות הניקוז שעל רצפת הגג, 120° זו מזו כשהן בולטות בצורה סימטרית ככל האפשר, כ-30 ס"מ מחוץ לקו היקף גוש השורשים על גגות וכ-40 ס״מ ככל הניתן בנטיעות קרקע.
 2. סעיף לביצוע בגג ירוק בלבד: כסו כל רשת ביריעות סינון, במרכז כל יריעה יש לחתוך 2 חתכים בצורת צלב באורך של כ-5 ס"מ, למעבר רצועות הקשירה אל הרשת. מיקום החתכים יהיה, כאמור, מעל למרכז כל רשת, ב-120° ביחס ליריעות/רשתות הנוספות.
 3. קישרו את רצועות הקשירה אל מרכז 3 הרשתות. הניחו את העץ במקומו ובגובה הנכון ביחס לפני הגינה הסופיים. קצרו את היריעות לאורך המתאים שיספיק כדי להניח כ-10 ס"מ מקצותיהם על הגוש. השחילו את רצועת הקשירה ההיקפית ומתחו אותה חזק באמצעות המותחן.
 4. כסו לגמרי את בור הנטיעה והדקו בזהירות את אדמת הגידול בתחתית הגוש וסביבו. יש למתוח את הרצועה שנית לאחר יומיים.
 5. בסיום ההתקנה, לאחר המתיחה הסופית, יש להסיר את ידית המתיחה ולאחסנה עד לסיום הפרויקט אצל הקבלן לשימוש נוסף, אם יידרש.

למתכנן

אופן המדידה והתמורה:

לפי יחידות מערכת עיגון קומפלט מבוצעות כולל אספקת כל החומרים והעבודות הדרושות להתקנה לפי הוראות היצרן, המפרט ופרט ההתקנה.

 

הגדרה בכתב הכמויות:

אספקה והתקנה של מערכת עגינה תת-קרקעית לעצים מסוג "גנרון Net Anchor" או שו"ע לגינות גג. כולל אספקת 3 רשתות ברזל בניין, גודל משבצת ברשת 150 מ"מ. קוטר חוט מיני' 8 מ"מ או כל קוטר אחר בהנחיית היצרן. מידות כל רשת 75 ס"מ x 62 ס"מ. המתקין יספק את הרשתות על חשבונו וההתקנה תכלול את כל הנדרש לפי המפרט, פרט ההתקנה, הוראות ההתקנה של היצרן, והנחיות המפקח.