מערכת עיגון גוש שורשי העץ לרשת Net Anchor

מערכת לעיגון עצים בגגות ירוקים Net Anchor (עיגון גוש שורשי העץ לרשת) נועדה לייצוב עצים בגינות גג ללא צורך בחיבור / קידוח בגג.
המערכת מיועדת למקרים בהם לא ניתן לקבעם בעוגנים מחשש לפגיעה במערכות האיטום שבגג. היא מבטלת את הצורך בסמוכות עיגון על ידי ניצול משקל מצע השתילה כעוגן לגוש השורשים ולעץ.
המערכת מתאימה לעצים בעלי גוש שורשים מוצק ויציב בקוטר 70 ס"מ ויותר וגובה 50 ס"מ ומעלה.

תיאור

נתונים טכניים

מרכיבי המערכת:

 • 3 רצועות קשירה ("ראצ׳ט") הכוללות אבזם וידית מתיחה לקשירת גוש השורשים.
 • 1 רצועה היקפית מפוליאסטר ברוחב 35 מ"מ, לעומס 2 טון.
 • 1 ערכת יריעות להגנה על גוש השורשים (בהתאם לדרישות המתכנן).
 • 3יריעת סינון והפרדה ייעודיות לכיסוי הרשתות: סוג "טייפר 32" (כושר התארכות מקס׳: 45%) במידות 0.7 מ' × 0.75 מ' או אחרת באישור היצרן.
 • באספקת הקבלן המבצע ועל חשבונו:
  3 רשתות ברזל בנין מרותכות ותקניות, מברזל מצולע/חלק, בקוטר 8 מ"מ, משבצת 150 מ"מ.
  מידות הרשתות כמצוין מטה ב"אופן ההתקנה".

אופן ההתקנה

הערות להתקנה:

ההתקנה תתבצע לפי הנחיות גנרון והמפקח, פרט ההתקנה והמפרט הטכני למערכת העיגון.

 1. עומק מצע גידול מומלץ ליישום מערכת העגינה לא יפחת מ-80 ס"מ.
 2. רשתות העיגון יונחו לפחות 30 ס"מ מתחת לבסיס גוש השורשים.
 3. גוש השורשים חייב להיות חזק, יציב ומוצק, עם שורשים מפותחים וארוז היטב (ביוטה וכדומה). בדיקת יציבות הגוש אפשרית כשהעץ שמונח ניצב וחופשי על הקרקע; יש לדחוף בזהירות את הגזע לצדדים: אם הגזע נע חופשי בגוש, העץ לא יתאים לשיטת עיגון תת קרקעי מהסוג הנדון.
 4. קוטר גוש שורשים מינימלי מומלץ: 70 ס"מ.

 

אופן ההתקנה:

 1. הניחו את הרשתות במקום המתוכנן לעץ, מעל תשתיות הניקוז שעל רצפת הגג, 120° זו מזו כשהן בולטות בצורה סימטרית ככל האפשר, כ-30 ס"מ מחוץ לקו היקף גוש השורשים על גגות וכ-40 ס״מ ככל הניתן בנטיעות קרקע.
 2. כסו כל רשת ביריעות סינון, במרכז כל יריעה יש לחתוך בהצלבה 2 חתכים באורך של כ-5 ס"מ, למעבר רצועות הקשירה אל הרשת. מיקום החתכים יהיה, כאמור, מעל למרכז כל רשת, ב-120° ביחס ליריעות/רשתות הנוספות.
 3. קישרו את רצועות הקשירה אל מרכז 3 הרשתות. הניחו את העץ במקומו ובגובה הנכון ביחס לפני הגינה הסופיים. קצרו את היריעות לאורך המתאים שיספיק כדי להניח כ-10 ס"מ מקצותיהם על הגוש. השחילו את רצועת הקשירה ההיקפית ומתחו אותה חזק באמצעות המותחן.
 4. כסו לגמרי את בור הנטיעה והדקו בזהירות את אדמת הגידול בתחתית הגוש וסביבו. יש למתוח את הרצועה שנית לאחר יומיים.

למתכנן

אופן המדידה והתמורה:

לפי יחידות מערכת עיגון קומפלט מבוצעות כולל אספקת כל החומרים והעבודות הדרושות להתקנה לפי הוראות היצרן, המפרט ופרט ההתקנה.

 

הגדרה בכתב הכמויות:

אספקה והתקנה של מערכת עגינה תת-קרקעית לעצים מסוג "גנרון Net Anchor" או שו"ע לגינות גג. כולל אספקת 3 רשתות ברזל בניין, גודל משבצת ברשת 150 מ"מ. קוטר חוט מיני' 8 מ"מ או כל קוטר אחר בהנחיית היצרן. מידות כל רשת 75 ס"מ x 62 ס"מ. המתקין יספק את הרשתות על חשבונו וההתקנה תכלול את כל הנדרש לפי המפרט, פרט ההתקנה, הוראות ההתקנה של היצרן, והנחיות המפקח.