מערכת עיגון גוש שורשי העץ לרשת Net Anchor

מערכת לעיגון עצים בגגות ירוקים Net Anchor
(עיגון גוש שורשי העץ לרשת)

מערכת ״גנרון Net Anchor ״ נועדה לייצוב עצים בגינות גג במקרים בהם לא ניתן לקבעם בעוגנים מחשש לפגיעה במערכות האיטום שבגג. המערכת מבטלת את הצורך בסמוכות עיגון על ידי ניצול משקל מצע השתילה כעוגן לגוש השורשים ולעץ ולייצובו על הגג.
המערכת מתאימה לעצים בעלי גוש שורשים מוצק ויציב בקוטר 70 ס"מ ויותר וגובה 50 ס"מ ומעלה.

תיאור

נתונים טכניים

מרכיבי המערכת:
• 3 רצועות הכוללות אבזם וידית מתיחה לקשירת גוש השורשים.
• רצועת קשירה היקפית מפוליאסטר ברוחב 35 מ"מ, לעומס 2 טון.
• 1 ערכת יריעות להגנה על גוש השורשים (בהתאם לדרישות המתכנן).
• 3 יריעת סינון טייפר/פלנטקס לכיסוי הרשתות, במידות 1 מ' × 1 מ' או אחרת לפי דרישות המתכנן.
• באספקת הקבלן המבצע ועל חשבונו: 3 רשתות ברזל בנין מרותכות ותקניות, מברזל מצולע/חלק קוטר מינימלי של 8 מ"מ, גודל משבצת 150 מ"מ.
מידות כל רשת: 85 ס"מ × 62 ס"מ (± 2 ס"מ). או אחרת כמצוין בהמשך תחת ״אופן ההתקנה״.

אופן ההתקנה

הערות להתקנה (תתבצע לפי הנחיות גנרון):
1. עומק מצע גידול מומלץ ליישום מערכת העגינה לא יפחת מ-80 ס"מ.
2. רשתות העיגון יונחו לפחות 30 ס"מ מתחת לבסיס גוש השורשים.
3. גוש השורשים חייב להיות חזק, יציב ומוצק, עם שורשים מפותחים וארוז היטב (ביוטה וכדומה). בדיקת יציבות הגוש אפשרית כשהעץ שמונח ניצב וחופשי על הקרקע;
יש לדחוף בזהירות את הגזע לצדדים: אם הגזע נע חופשי בגוש, העץ לא יתאים לשיטת עיגון תת קרקעי מהסוג הנדון.
4. קוטר גוש שורשים מינימלי מומלץ: 70 ס"מ.

קוטר הברזל המומלץ ברשת (באספקת הקבלן המבצע):
• לעץ בגובה 2.5-4.5 מ', קוטר גזע 5-8 ס"מ: ברזל קוטר 8 מ"מ.
• לעץ בגובה 5-7.5 מ', קוטר גזע 9-14 ס"מ: ברזל קוטר 10 מ"מ.

אופן ההתקנה:
1. הניחו את הרשתות במקום המתוכנן לעץ, מעל תשתיות הניקוז שעל רצפת הגג. הרשתות יוצבו 120° זו מזו כשהן יבלטו בצורה סימטרית ככל האפשר, כ-35 ס"מ מחוץ לקו היקף גוש השורשים על גגות, וכ-40 ס״מ בקרקע, ככל הניתן.
2. כסו כל רשת ביריעות סינון במידות 1 מ' × 1 מ'. במרכז כל יריעה יש לחתוך 2 חתכים בצורת צלב באורך של כ-5 ס"מ למעבר רצועות הקשירה אל הרשת. מיקום החתכים יהיה, כאמור, מעל למרכז כל רשת, ב-120° ביחס ליריעות/רשתות הנוספות.
3. קישרו את רצועות הקשירה לפי ההוראות אל מרכז 3 הרשתות. הניחו את העץ במקומו ובגובה הנכון ביחס לפני הגינה הסופיים. קצרו את היריעות לאורך המתאים שיספיק כדי להניח כ-10 ס"מ מקצותיהם על הגוש. השחילו את רצועת הקשירה ההיקפית ומתחו אותה חזק באמצעות המותחן.
4. כסו לגמרי את בור הנטיעה והדקו בזהירות את אדמת הגידול בתחתית הגוש וסביבו. יש למתוח את הרצועה שנית לאחר יומיים.

למתכנן

אופן המדידה והתמורה:
לפי יחידות מבוצעות בפועל כולל אספקת כל החומרים והעבודות הדרושות להתקנה לפי הוראות היצרן, המפרט ופרט ההתקנה.

הגדרה בכתב הכמויות:
אספקה והתקנה של מערכת עגינה תת-קרקעית לעצים מסוג "גנרון Net Anchor" או שו"ע לגינות גג. כולל עיגון אל 3 רשתות ברזל בניין, גודל משבצת 150 מ"מ. קוטר חוט מינימלי 8 מ"מ לנטיעות בקרקע של עצים בקוטר גזע "3.5 ומעלה קוטר הברזל יהיה 10 מ"מ או כפי שיקבע ע"י המפקח. אורך כל רשת יהיה 75 ס"מ ורוחבה יהיה 60-75 ס"מ, (מרובע 75 ס"מ בקרקע כמצוין במפרט או בהנחיית המפקח). המתקין יספק את הרשתות על חשבונו וההתקנה תכלול את כל הנדרש לפי המפרט, פרט ההתקנה והוראות ההתקנה של היצרן, הנחיות המתכנן והמפקח.