רחבת היערכות לרכבי כיבוי והצלה על גג חניון, תל אביב - 80 מ"ר