מציג את כל 14 התוצאות

גנדריין 10/42 – יריעת ניקוז כוללת יריעת סינון אינטגרלי

יריעת ניקוז לגינון, פיתוח, חניות ומיסעות בגגות
(10 מ״מ גובה, לעומס 42 טון למ״ר)

גנדריין 10/42 הינה יריעת ניקוז בשילוב יריעת סינון (מסוג טייפר 40) אינטגרלית המולחמת אליה. היא משמשת לניקוז עודפי המים בגינות גג, רחבות ושטחים מרוצפים, במיסעות וחניות לרכבים קלים. היריעה מותקנת מתחת לשכבת מצע הגידול בגג. ביריעת הניקוז בליטות עגולות בגובה 10 מ״מ. ניקוז עודפי מי השקיה וגשם יעשה בצורה חופשית כלפי מטה דרך יריעת הסינון ובין בליטות יריעת הניקוז, אל הגג והלאה עם כיוון שיפועי הגג ודרך פתחי הניקוז והמרזבים אל מחוץ לגג.

יריעת הסינון טייפר 40: יריעת גיאוטקסטיל המשמשת לסינון חלקיקים קטנים במצע שכבת הגידול ומניעת חדירתם אל מערכת הניקוז בגג ובבניין. היריעה עשויה מסיבי פוליפרופילן לא ארוגים, המחוברים ביניהם בהלחמה חמה. יריעת הטייפר מסופקת כשהיא מולחמת על חלקה העליון של יריעת הניקוז גנדריין 10/42.

 

גנדריין 11/116 – יריעת ניקוז כוללת יריעות לסינון ולהחלקה אינטגרליות

יריעת ניקוז משולבת יריעת סינון לגינון, פיתוח, חניות ומיסעות בגגות
(11 מ״מ גובה, לעומס של עד 116 טון למ״ר)

גנדריין 11/116 (לשעבר 11/160) הינה יריעת ניקוז בשילוב יריעת סינון (מסוג טייפר 40) אינטגרלית המולחמת אליה. היא משמשת לניקוז עודפי המים בגינות גג, רחבות ושטחים מרוצפים, במיסעות וחניות לרכבים קלים. היריעה מותקנת מתחת לשכבת מצע הגידול בגג. ביריעת הניקוז בליטות עגולות בגובה 10 מ״מ. ניקוז עודפי מי השקיה וגשם יעשה בצורה חופשית כלפי מטה דרך יריעת הסינון ובין בליטות יריעת הניקוז, אל הגג והלאה עם כיוון שיפועי הגג ודרך פתחי הניקוז והמרזבים אל מחוץ לגג.

יריעת הסינון טייפר 40: יריעת גיאוטקסטיל המשמשת לסינון חלקיקים קטנים במצע שכבת הגידול ומניעת חדירתם אל מערכת הניקוז בגג ובבניין. היריעה עשויה מסיבי פוליפרופילן לא ארוגים, המחוברים ביניהם בהלחמה חמה. יריעת הטייפר מסופקת כשהיא מולחמת על חלקה העליון של יריעת הניקוז גנדריין 11/116.

 

גנדריין 20/16 ללא חורים – לוח ניקוז לגגות ירוקים

גנדריין 20/16 ללא חורים

(20 מ״מ גובה, לעומס 16 טון למ״ר)

לוחות ניקוז ללא יכולת אגירת מים בגובה 20 מ״מ, לעומס 16 טון למ״ר. הלוחות מותקנים מתחת לשכבת מצע הגידול בגג כשהן מכוסות ביריעת סינון. בלוח בליטות קוניות היוצרות מרווחים לניקוז עודפי מי השקיה וגשם בצורה חופשית לעבר פתחי הניקוז והמרזבים בגג.

 

גנדריין 20/16 מחורר – לוח ניקוז לגגות ירוקים

לוח ניקוז ואגירת מים בגגות ירוקים
(20 מ״מ גובה, לעומס 16 טון למ״ר)

לוחות ניקוז כולל יכולת אגירת מים בגובה 20 מ״מ, לעומס 16 טון למ״ר. הלוחות מותקנים מתחת לשכבת מצע הגידול בגג כשהן מכוסות ביריעת סינון. בלוח בליטות בצורת כוסיות הפוכות היוצרות מרווחים לניקוז עודפי מי השקיה וגשם בצורה חופשית לעבר פתחי הניקוז והמרזבים בגג.

 

גנדריין 20/24 – לוח ניקוז לגגות ירוקים

יריעת ניקוז לגגות
(20 מ״מ גובה, לעומס 24 טון למ״ר)

לוחות הניקוז ואגירת המים גנדריין 20/24 נועדו למטרות הבאות:
1. ניקוז עודפי מי השקיה וגשם בצורה חופשית מטה אל הגג והלאה עם כיוון שיפועי הגג דרך פתחי הניקוז והמרזבים אל מחוץ לגג.
2. אגירת מים (כ-5.5 ליטר למ"ר) בתאי האגירה והובלת המים מעלה בהתאיידות ובהולכה נימית אל מצע הגידול והשורשים.
3. יצירת מרווח אויר בחלל שמתחת לתאים לאוורור השורשים ומצע הגידול.

הלוחות מותקנים מתחת לשכבת מצע הגידול בגג, מעליהם מותקנות יריעות הסינון. בלוח תאים קוניים (כוסיות) לאגירת מי השקיה/גשמים, כשאלה מתמלאים, עודפי המים מתנקזים דרך פתחי ניקוז הממוקמים על חלקו העליון של הלוח. מתחת ללוח, בין תאי האגירה, קיים מרווח של 19 מ"מ, למעבר עודפי המים אל מערכת הניקוז בגג.

 

גנדריין 25/18 – לוח ניקוז לגגות ירוקים

לוח ניקוז לגינות גג
(25 מ״מ גובה, לעומס 18 טון למ״ר)

לוחות הניקוז ואגירת המים גנדריין 25/18 נועדו למטרות הבאות:
1. ניקוז עודפי מי השקיה וגשם בצורה חופשית מטה אל הגג והלאה עם כיוון שיפועי הגג דרך פתחי הניקוז והמרזבים אל מחוץ לגג.
2. אגירת מים (כ-5 ליטר למ"ר) בתאי האגירה והובלת המים מעלה בהתאיידות ובהולכה נימית אל מצע הגידול והשורשים.
3. יצירת מרווח אויר בחלל שמתחת לתאים לאוורור השורשים ומצע הגידול.

הלוחות מותקנים מתחת לשכבת מצע הגידול בגג, מעליהם מותקנות יריעות הסינון. בלוח תאים (כוסיות) לאגירת מי השקיה/גשמים, כשאלה מתמלאים, עודפי המים מתנקזים דרך פתחי הממוקמים על חלקו העליון של הלוח. מתחת ללוח, בין תאי האגירה, קיים מרווח של 24 מ"מ, למעבר עודפי המים אל מערכת הניקוז בגג.

 

 

גנדריין FLO CELL 20 – תא ניקוז בגגות לעומסים גבוהים

תאי הניקוז גנדריין FLO CELL 20 נועדו למטרות הבאות:
1. ניקוז עודפי מי השקיה וגשם בצורה חופשית בחלל שבתוכם, מטה אל הגג והלאה עם כיוון שיפועי הגג דרך פתחי הניקוז והמרזבים אל מחוץ לגג.
2. מתן אפשרות לזרימת אויר מהחלל שמתחת לתאים כלפי מעלה דרך פתחי הניקוז לאוורור מצע הגידול.

התאים מיועדים ליישום תחת שכבת הפיתוח והריצוף ו/או תחת מצע הגידול בגג. 90% מנפחם הוא ריק, למעבר מים וניקוז מהיר לטווחים גדולים.

 

גנדריין FLO CELL 30 – תא ניקוז בגגות לעומסים גבוהים

לגינון, פיתוח, חניות ומיסעות בגגות
(לטווחי ניקוז גדולים, לעומסים עד 90.3 טון מ"ר)

תאי הניקוז גנדריין FLO CELL 30 נועדו למטרות הבאות:
1. ניקוז עודפי מי השקיה וגשם בצורה חופשית בחלל שבתוכם, מטה אל הגג והלאה עם כיוון שיפועי הגג דרך פתחי הניקוז והמרזבים אל מחוץ לגג.
2. מתן אפשרות לזרימת אויר מהחלל שמתחת לתאים כלפי מעלה דרך פתחי הניקוז לאוורור מצע הגידול.

התאים מיועדים ליישום תחת שכבת הפיתוח והריצוף ו/או תחת מצע הגידול בגג. 90% מנפחם הוא ריק, למעבר מים וניקוז מהיר לטווחים גדולים.

 

גנדריין FLO CELL 50 – תא ניקוז בגגות לעומסים גבוהים

לגינון, פיתוח, חניות ומיסעות בגגות
(לטווחי ניקוז גדולים, לעומסים עד 140 טון מ"ר)

תיאור כללי:
תאי הניקוז גנדריין FLO CELL 50 נועדו למטרות הבאות:
1. ניקוז עודפי מי השקיה וגשם בצורה חופשית בחלל שבתוכם, מטה אל הגג והלאה עם כיוון שיפועי הגג דרך פתחי הניקוז והמרזבים אל מחוץ לגג.
2. מתן אפשרות לזרימת אויר מהחלל שמתחת לתאים כלפי מעלה דרך פתחי הניקוז לאוורור מצע הגידול.

התאים מיועדים ליישום תחת שכבת הפיתוח והריצוף ו/או תחת מצע הגידול בגג. 90% מנפחם הוא ריק, למעבר מים וניקוז מהיר לטווחים גדולים.

 

גנדריין אופטיגרין 25/25 – לוח ניקוז לגגות ירוקים

לוח ניקוז לגינון ופיתוח גגות
(25 מ״מ גובה, לעומס נומינלי של 25 טון למ״ר)

לוחות הניקוז ואגירת המים גנדריין 25/25 נועדו למטרות הבאות:
1. ניקוז עודפי מי השקיה וגשם בצורה חופשית מטה אל הגג והלאה עם כיוון שיפועי הגג דרך פתחי הניקוז והמרזבים אל מחוץ לגג.
2. אגירת מים (כ-8 ליטר למ"ר) בתאי האגירה והובלת המים מעלה בהתאיידות ובהולכה נימית אל מצע הגידול והשורשים.
3. יצירת מרווח אויר בחלל שמתחת לתאים לאוורור השורשים ומצע הגידול.

הלוחות מותקנים מתחת לשכבת מצע הגידול בגג, מעליהם מותקנות יריעות הסינון. בלוח תאים (כוסיות) לאגירת מי השקיה/גשמים, כשאלה מתמלאים, עודפי המים מתנקזים דרך פתחי הממוקמים על חלקו העליון של הלוח. מתחת ללוח, בין תאי האגירה, קיים מרווח של 24 מ"מ, למעבר עודפי המים אל מערכת הניקוז בגג.

 

גנדריין אופטיגרין 40/15 – לוח ניקוז לגגות ירוקים

לוח ניקוז מים לטווחים גדולים בגינון ופיתוח גגות
תשתית לנשיאת רצפת בטון מרחפת
(40 מ״מ גובה, לעומס 14.4 טון למ״ר)

לוחות הניקוז ואגירת המים גנדריין 40/15 נועדו למטרות הבאות:

  1. ניקוז עודפי מי השקיה וגשם בצורה חופשית מטה אל הגג והלאה עם כיוון שיפועי הגג דרך פתחי הניקוז והמרזבים אל מחוץ לגג.
  2. תשתית ניקוז תחת רצפת בטון כבסיס לבריכות נוי, משטחי גומי בגני משחקים ועוד.
  3. אגירת מים (כ-8.7 ליטר למ"ר) בתאי האגירה והובלת המים מעלה בהתאיידות ובהולכה נימית אל מצע הגידול והשורשים.
  4. יצירת מרווח אויר בחלל שמתחת לתאים לאוורור השורשים ומצע הגידול.

הלוחות מותקנים מתחת לשכבת מצע הגידול בגג, מעליהם מותקנות יריעות הסינון. בלוח תאים (כוסיות) לאגירת מי השקיה/גשמים, כשאלה מתמלאים, עודפי המים מתנקזים דרך חורי ניקוז, הממוקמים 14 מ"מ מתחת לצידם העליון של התאים. בחלקו התחתון של הלוח, בין התאים, קיים חלל אופקי בגובה 14 מ״מ למעבר אוויר ועודפי מים אל מערכת הניקוז בגג. גנדריין 40/15 מתאים לשימוש גם בשיפוע 0%.

 

גנדריין אופטיגרין מיאנדר 30 – לוח ניקוז וניהול נגר עילי לגגות ירוקים

לוחות הניקוז גנדריין מיאנדר 30 מיועדים לעיכוב וניהול מי גשמים בגג הירוק. ייחודם של הלוחות במבנה מערכת הניקוז שבהם, המעוצבת בצורת מבוך המאלץ את המים לעבור מרחק של כ-46 מטר בכל לוח (ששטחו 2 מ״ר). מסלול זה מעכב כמות של עד 19 ליטר מים למ"ר בדרכם אל המרזבים ומחוץ לגג. בנוסף, בשכבת מצע גידול בגובה של 25 ס"מ, יעוכבו זמנית לא פחות מ-25 ליטרים מי גשמים למ"ר.

 

גנדריין מודי 50 – לוח ניקוז לגגות ירוקים

לוח ניקוז מים לטווחים גדולים, גם בשיפועים קטנים
(50 מ״מ גובה, לעומס 10 טון למ״ר)

תפקידיו העיקריים של הלוח:
1. ניקוז עודפי מי השקיה וגשם בצורה חופשית מטה אל הגג והלאה עם כיוון שיפועי הגג דרך פתחי הניקוז והמרזבים אל מחוץ לגג.
2. אגירת מים (14 ליטר למ"ר) בתאי האגירה והובלת המים מעלה בהתאיידות ובהולכה נימית אל מצע הגידול והשורשים.
3. מתן אפשרות לזרימת אויר מהחלל שמתחת לתאים כלפי מעלה דרך פתחי הניקוז לאוורור מצע הגידול.

לוחות הניקוז ואגירת המים גנדריין מודי 50 מיועדים לניקוז גינות גג ואדניות בגגות ללא שיפועי ניקוז או בשיפועים קטנים במיוחד, ולמצעי שתילה גבוהים. הלוחות מותקנים מתחת לשכבת מצע הגידול בגג. בלוח 13 תאים לאגירת מי השקיה/גשמים, כשאלה מתמלאים, עודפי המים מתנקזים דרך פתחי ניקוז בקוטר של 8 מ"מ, הממוקמים על חלקו העליון של הלוח. מתחת ללוח, בין תאי האגירה, קיים מרווח למעבר עודפי המים אל מערכת הניקוז בגג. גנדריין מודי 50 מתאים לשימוש גם בשיפוע 0%.

 

גנדריין מודי 90 – לוח ניקוז לגגות ירוקים

לוח ניקוז מים לטווחים גדולים, גם בשיפועים קטנים
(90 מ״מ גובה, לעומס 10 טון למ״ר)

תפקידיו העיקריים של הלוח:
1. ניקוז עודפי מי השקיה וגשם בצורה חופשית מטה אל הגג והלאה עם כיוון שיפועי הגג דרך פתחי הניקוז והמרזבים אל מחוץ לגג.
2. אגירת מים (18 ליטר למ"ר) בתאי האגירה והובלת המים מעלה בהתאיידות ובהולכה נימית אל מצע הגידול והשורשים.
3. מתן אפשרות לזרימת אויר מהחלל שמתחת לתאים כלפי מעלה דרך פתחי הניקוז לאוורור מצע הגידול.

לוחות הניקוז ואגירת המים גנדריין מודי 90 מיועדים לניקוז גינות גג ואדניות בגגות ללא שיפועי ניקוז או בשיפועים קטנים במיוחד, ולמצעי שתילה גבוהים. הלוחות מותקנים מתחת לשכבת מצע הגידול בגג. בלוח 13 תאים לאגירת מי השקיה/גשמים, כשאלה מתמלאים, עודפי המים מתנקזים דרך פתחי ניקוז בקוטר של 8 מ"מ, הממוקמים על חלקו העליון של הלוח. מתחת ללוח, בין תאי האגירה, קיים מרווח למעבר עודפי המים אל מערכת הניקוז בגג. גנדריין מודי 90 מתאים לשימוש גם בשיפוע 0%.