מציג תוצאה אחת

מערכת עיגון גוש שורשי העץ לרשת Net Anchor

מערכת לעיגון עצים בגגות ירוקים Net Anchor (עיגון גוש שורשי העץ לרשת) נועדה לייצוב עצים בגינות גג ללא צורך בחיבור / קידוח בגג.
המערכת מיועדת למקרים בהם לא ניתן לקבעם בעוגנים מחשש לפגיעה במערכות האיטום שבגג. היא מבטלת את הצורך בסמוכות עיגון על ידי ניצול משקל מצע השתילה כעוגן לגוש השורשים ולעץ.
המערכת מתאימה לעצים בעלי גוש שורשים מוצק ויציב בקוטר 70 ס"מ ויותר וגובה 50 ס"מ ומעלה.