מציג תוצאה אחת

מערכת עיגון גוש שורשי העץ לרשת Net Anchor

מערכת "גנרון Net Anchor" נועדה לייצוב עצים בגינון גג וקרקע ללא צורך בחיבור / קידוח בגג.
מיועדת למקרים בהם לא ניתן לקבעם בעוגנים מחשש לפגיעה במערכות האיטום שבגג. המערכת מבטלת את הצורך בסמוכות עיגון על ידי ניצול משקל מצע השתילה כעוגן לגוש השורשים ולעץ.
המערכת מתאימה לעצים בעלי גוש שורשים מוצק ויציב בקוטר 60 ס"מ ויותר וגובה 50 ס"מ ומעלה.