מציג תוצאה אחת

מערכת עיגון גוש שורשי העץ לרשת Net Anchor

מערכת לעיגון עצים בגגות ירוקים Net Anchor
(עיגון גוש שורשי העץ לרשת)

מערכת ״גנרון Net Anchor ״ נועדה לייצוב עצים בגינות גג במקרים בהם לא ניתן לקבעם בעוגנים מחשש לפגיעה במערכות האיטום שבגג. המערכת מבטלת את הצורך בסמוכות עיגון על ידי ניצול משקל מצע השתילה כעוגן לגוש השורשים ולעץ ולייצובו על הגג.
המערכת מתאימה לעצים בעלי גוש שורשים מוצק ויציב בקוטר 70 ס"מ ויותר וגובה 50 ס"מ ומעלה.