מציג תוצאה אחת

מערכת עיגון גוש שורשי העץ לרשת Net Anchor

מערכת ״גנרון Net Anchor״ נועדה לייצוב עצים בגינות גג במקרים בהם לא ניתן לקבעם בעוגנים מחשש לפגיעה במערכות האיטום שבגג. המערכת מנצלת את משקל מצע השתילה המשמש כעוגן לגוש השורשים ולעץ ולייצובו על הגג.
חשוב כי העצים יהיו בעלי גוש שורשים מוצק ויציב בקוטר 70 ס"מ ויותר וגובה 50 ס"מ ומעלה.