ייצוב אגרגטים בכוורות דשא, המועצה לישראל יפה - 500 מ"ר