שטחי גינון ומדשאות למגרשי ספורט על סיפון אונית נוסעים - 450 מ"ר