גנרון ביצעה את עבודות הגינון בכביש הכניסה למרכז תעשיות מדע על פי תכניות הפיתוח שלנו ולשביעות רצוננו.