מצאתי מספר דקות כדי לטייל קצת בקמפוס ונהנתי לראות את רמת הגינון הגבוהה ואלפי הפרחים בפריחתם, ממש חגיגה לעיניים.